Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Teknisk konsultation & Praktik i Sigtuna

                  FORNU SIGTUNIR- FORNSIGTUNA -DE FORNA ODENSGÅRDARNA

Teknisk konsultation

Christopher "Totte" Rehnström

Konsultation och försäljning

Tekniker

[email protected]

070 482 36 97

Åsa Nordström

Företagskonsultation och utveckling

Diplomerad Personalvetare och HR Chef

Hjälper dig att optimera utvecklingen av ditt företag samt vägleder dig i alla personalfrågor.

[email protected]

070 729 82 93

SIGTUNIR AB

Konsultation inom teknikområdet.

Vid nybyggnation och renoveringar av verkstadslokaler planerar och genomför vi de tekniska detaljerna.


Vi utför modifieringar samt i viss mån reparationer av båtar och maskiner/redskap, så som gräsklippare och 4hjulingar.


Vi brukar även få uppdrag att följa med som rådgivare vid inköp av bil eller båt.


Vi har ett gott samarbete med försäkringsbolagen, då de brukar anlita oss vid skadebesiktningar.